ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΕ Σ !

by Teo
(DUBAI)


ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΕ, μάτια μου.. σαν σήμερα πριν 13 χρόνια .. εγω και ο μπαμπάς περιμέναμε με άγωνια να έρθεις να μας χαριζεις το προτο κλάμα ..το προτο χαμόγελο ..και ότι άλλο ήθελε η ψίχουλα σου..είμαι μακριά και ομος η καρδια μου σε νιοθει σαν να ήσουν εδώ ..σε λατρεύο που υπάρχεις και πιο πολη αγαπο τον ανθροπο που σε μεγαλονει τόσο καλά χωρίς εμένα! Χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις..!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Happy Birthday Messages.

101 things to do on your birthday free ebook
zodiac sign meanings and gifts